Home
Biografie

Therapie
Visie
Concreet
Familieopstellingen
Familiesystemen
Doel
Werkwijze
Aanbod
Bereikbaarheid
Locaties
Info en inschrijving
Aanmeldingsformulier
Literatuurlijst
Links

Aanbod

Aanbod


Aanbod voor particulieren:


- gericht naar jongvolwassenen en volwassenen.

- aanbod voor individuen, partners en gezinnen.

- thema's waarmee ik vooral ervaring heb: verstoorde ouder-kindrelaties, koppelrelaties, omgaan met grenzen, sexueel misbruik, rouw, adoptie en  zingevingsvragen.

Aanbod voor voorzieningen in de non-profit:

- op maat

- specifiek gericht naar voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg

- supervisieopstellingen: Hierbij werken we met het ganse team rond een specifieke casus. Een opstelling geeft de mogelijkheid om te komen tot een dieper begrijpen van het familiesysteem, waardoor vaak nieuwe mogelijkheden tot begeleiding worden aangeboord.