Home
Biografie

Therapie
Visie
Concreet
Familieopstellingen
Familiesystemen
Doel
Werkwijze
Aanbod
Bereikbaarheid
Locaties
Info en inschrijving
Aanmeldingsformulier
Literatuurlijst
Links

Untitled Document

Biografie

Hilde Vervynck (1967)

Mijn wortels liggen in het maatschappelijk werk.
Vanuit mijn werken met gezinnen ging ik me vanaf 1991 scholen als systeemtherapeute aan het Centrum voor Studie van het Gezin.
Ik maakte gedurende 12 jaar deel uit van de staf van een onthaal- en observatiecentrum voor jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg. Daar werkte ik intensief met ouders, jongeren, complexe gezinnen.
Mijn ervaring breidde later uit naar het werken met personen met een handicap en hun familie. Ik werkte als persoonlijke coach en zorgverantwoordelijke, gaf supervisie en coaching aan opvoeders.

In 2002 maakte ik kennis met familieopstellingen. Ik ervaarde dit als een grote verdieping en verruiming van m'n systeemtheoretische achtergrond.
Ik kreeg zicht op complexe vragen die me al jaren bezig hielden.

Een intense, driejarige opleiding in deze methode volgde ik bij het Duits-Hollands Instituut voor Familieconstellaties. Ik volgde ook trainingen en workshops bij Bert Hellinger, Ursula Franke, Joel Weser, Sneh Victoria Schnabel, Jan Jacob Stam e.a.

Naast deze opleidingen volgde ik een tweejarige training rond het werken met slachtoffers en daders van sexueel misbruik.

De opgebouwde ervaringen gaven me de kans om gedurende een zevental jaren te werken als therapeute en opsteller in een voorziening in de Bijzondere Jeugdzorg.  Ik gaf er therapie en opstellingswerk aan ouders en jongeren, bood vorming aan het pedagogisch personeel omtrent opstellingswerk en werd ingeschakeld voor supervisieopstellingen in teams.

Ondertussen startte ik in 2006 mijn eigen praktijk, welke ik op heden voltijds aan het uitbouwen ben. Ik richt me naar jongvolwassenen en volwassenen. De thema's waar ik vooral ervaring in heb: verstoorde ouder-kindrelaties, burn-out, adoptie, koppelrelaties, omgaan met grenzen, sexueel misbruik, zingevingsvragen.