Home
Biografie

Therapie
Visie
Concreet
Familieopstellingen
Familiesystemen
Doel
Werkwijze
Aanbod
Bereikbaarheid
Locaties
Info en inschrijving
Aanmeldingsformulier
Literatuurlijst
Links

Untitled Document

Therapie

Visie

Het leven is zo grappig en zo verrassend en zo eindeloos genuanceerd en op iedere bocht van de weg plotseling weer een heel ander uitzicht.
De meeste mensen hebben clichévoorstellingen over dit leven in hun hoofd. Men moet zich innerlijk bevrijden van alles, van iedere verstarde voorstelling, van iedere leuze, van iedere gebondenheid.
Men moet de moed hebben alles los te laten, iedere norm en ieder conventioneel houvast. Men moet de grote sprong in de kosmos durven wagen en dan, dan is het leven zo eindeloos rijk en overvloeiend, zelfs tot in z'n diepste lijden.

Uit : Het verstoorde leven. van Etty Hillesum

Wat ik als therapie beschouw, is het ondersteunen van individuen/partners/gezinnen in periodes van strijd, zoeken, ronddolen, worstelen.
Het gaat soms enkel daarom, de stille getuige te zijn van een innerlijke zoektocht. De eigen weg kan niemand voor ons afleggen. Antwoorden moeten we zelf vinden. Maar in dialoog kan helderheid en inzicht ontstaan. Wat onbewust leeft, wordt benoemd en komt hiermee in het licht. Alles wat is mag bestaan, omdat het al bestaat. Door uit te spreken ontstaat een groter bewustzijn , erkenning van wat soms lang in donkere hoeken van onze ziel schuilde. Door hieraan bestaansrecht te geven kunnen antwoorden ontstaan.